Polityka jakości » Warunki dostaw

Ceryfikat ISO

Ceryfikat FSC

Firma RASEL  jest ukierunkowana na zwiększenie rynków zbytu, którego efektem jest uzyskanie dodatnich wyników ekonomicznych w każdym roku obrachunkowym.

Wdrożenie tak pojętej polityki nakłada w sposób zdecydowany konieczność pokazania i dokumentowania zdolności do zaspakajania oczekiwań naszych klientów, spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. Wszyscy pracownicy w Firmie RASEL mają świadomość, że sposób realizowania naszego ZSZ jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia rozwoju.

Inicjatywa, jaką podjęliśmy opiera się na ciągłym doskonaleniu działań związanych z:

Nasza codzienna postawa jest zainspirowana następującymi zasadami:

Takie kryteria jak porządek, czystość i bezpieczeństwo, dbałość o środowisko, dają świadectwo zachowania każdego z nas, czego skutki mogą być odczuwalne poprzez zadowolenie naszych klientów wyrażające się wzrostem ich zleceń i zaufaniu jakim nas darzą. Właściciel określił powyższą politykę w zakresie jakości, środowiska i BHP i zapewnia, że jest ona powiązana z oczekiwaniami i potrzebami klientów jak również z celami działania firmy. Polityka jest rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach. Zobowiązuję się osobiście zapewnić wdrożenie tej polityki i jej stosowanie dzięki, między innymi, poleceniu przestrzegania zasad określonych w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wspieram swoim autorytetem wszystkie działania podejmowane na rzecz poprawy w zakresie jakości, środowiska, BHP i ciągłego doskonalenia ZSZ. Ze swej strony, w ramach przeglądu przez kierownictwo, będę sprawdzał czy polityka jest ciągle przydatna. Zwracam się do wszystkich pracowników z prośbą o zmobilizowanie się i zaangażowanie w stosowanie tak pojętej polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Wspólnik Tadeusz Lewandowski